Privacy statement

Inleiding

In dit Privacy Statement leggen we je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens, We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met thijs@lagomcollective.com.

Wie is Lagom Collective?

Lagom Collective is een Vennootschap Onder Firma (VOF) en wordt vertegenwoordigt door Thijs Groenewegen en Alex van Binsbergen onder de naam Lagom Collective, kantoorhoudende te (6811 CV) Arnhem aan Bovenbeekstraat 21, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 64657248. Lagom Collective is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lagom Collective de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Lagom Collective jouw gegevens?

We hebben twee doeleinden waarvoor Lagom Collective persoonsgegevens over jou verwerkt. Deze gegevens hebben wij in ons bezit omdat je deze zelf aan ons verstrekt hebt.

Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Lagom Collective voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om de gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Lagom Collective worden bewaard.

  1. Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Doeleinde: Beheer van bestellingen Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer en klantnummer Grondslag: Uitvoering van de Overeenkomst Bewaartermijn: Gedurende de zakelijke relatie + 7 jaar

  1. Fijn samenwerken

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Mocht bovenstaande aanleiding zijn tot verder handelen, dan bieden we je daar de volgende mogelijkheden voor:

  1. Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Lagom Collective over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

  1. Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en je die niet zelf kan veranderen, kun je een verzoek tot wijziging, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je gegevens doen bij Lagom Collective.

  1. Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Lagom Collective te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

  1. Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang van Lagom Collective of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

  1. Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Lagom Collective te verkrijgen. Lagom Collective zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere digitale systemen te openen valt, op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

  1. Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Lagom Collective je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Lagom Collective

Een verzoek kan verstuurd worden naar thijs@lagomcollective.com. Lagom Collective zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in ieder geval niet later dan 1 maand na ontvangst van een dergelijk verzoek. Indien Lagom Collective je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Alex Advies (boekhouder) en De Cijfers Voorbij (Accountant) Het kan zijn dat Lagom Collective verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Lagom Collective je gegevens gebruikt of een klacht hebben, dan kan je contact opnemen met Lagom Collective via 0624151604 of mailen naar thijs@lagomcollective.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van de privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens.